brutto netto

Doradcy techniczni - napisz lub zadzwoń

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli chcesz do nas napisać, masz pytania lub wątpliwości, z przyjemnością na wszystkie odpowiemy. Nasi doradcy techniczni są w pełnej gotowości. Wypełnij formularz kontaktowy i napisz wiadomość lub zadzwoń do nas.Kontakt - doradcy techniczni

94 317 05 65 Opłata wg taryfy operatora

Poniedziałek - Piątek
07:00 - 15:00

Kontakt doradcy

Skorzystaj z formularza kontaktowego

 1. Na podstawie przepisu art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, iż:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kospel spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Olchowej 1, wpisany do KRS pod numerem KRS 0000903818, NIP: 6691311816, dane kontaktowe: adres jak wyżej, e-mail: doradcy@kospel.pl, tel. 94 346 38 08;
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: rozporządzeniem) oraz innymi właściwymi przepisami krajowymi w tym zakresie;
 4. Celem zbierania danych jest realizacja usługi eksperckiej – udzielanie Państwu fachowej i rzetelnej informacji o naszych produktach w odpowiedzi na Państwa zapytania oraz, ewentualnie (za Państwa odrębną zgodą) wysłanie wybranego newslettera, na który Państwo się zapisali;
 5. Państwa dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, adresu -e-mail, numeru telefonu, stosownie do treści art.6 ust.1 lit. a) ww. Rozporządzenia, przetwarzane będą na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w pkt. 4;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, ewentualnie do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Państwa dane osobowe, zbierane w celu określonym w pkt. 4, nie będą przekazywane jakimkolwiek odbiorcom;
 9. Państwa dane nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu; 
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. Rozporządzenia;
 11. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych - podanie przedmiotowych danych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jedynie warunek udzielenia Państwu odpowiedzi przez eksperta na temat naszych produktów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania;