Kocioł elektryczny w kuchni

Kocioł elektryczny EKCO.LN2 jest przeznaczony do zasilania instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Kocioł może stanowić samodzielne źródło ciepła lub współpracować z innymi kotłami. Umożliwia współpracę z wymiennikiem ciepłej wody lub podgrzewaczem przepływowym na zasadzie priorytetu. Kocioł może również wspomagać układ solarny w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

Kotły EKCO.LN2 posiadają sześciostopniową, elektroniczną modulację mocy, dzięki czemu parametry pracy są optymalnie dopasowywane do zapotrzebowania na ciepło. Przy sprawności na poziomie 99,4% zapewnia to energooszczędną eksploatację.

Oferowany jest typoszereg mocy od 4 do 24 kW zasilanych napięciem trójfazowym 400V. Dostępne są też modele 4, 6 i 8 kW w wersjach jednofazowych 230V.

Dla zapewnienia najbardziej ekonomicznej eksploatacji do kotła należy podłączyć sterownik temperatury umożliwiający programowanie różnych temperatur w określonych godzinach (np. Auraton 2005).

Kocioł LN2 jest fabrycznie wyposażony w naczynie przeponowe, o pojemności 6 litrów. Jest ono zamknięte w zwartej obudowie, dzięki czemu nie trzeba go umieszczać w innym miejscu instalacji.

Na wyposażeniu kotła EKCO.LN2 znajduje się również zawór różnicy ciśnień tzw. bypass.  Służy on do utrzymywania minimalnego przepływu w obiegu grzewczym. Dzięki zastosowaniu zaworu praca kotła i instalacji pozostaje cicha – zredukowane zostają szumy w instalacji powstające w chwili, kiedy na skutek przymykania zaworów termostatycznych przy grzejnikach zmniejsza się przepływ wody w instalacji c.o.

Współpraca kotła z wymiennikiem c.w.u.

Kocioł jest standardowo wyposażony w moduł do współpracy z wymiennikiem ciepłej wody użytkowej. Wymiennik może być wyposażony w termostat, na którym będzie ustawiana temperatura wody użytkowej. Jednak wygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie czujnika temperatury WE 019/01, który znajduje się w ofercie firmy Kospel. W tym przypadku temperaturę wody w zbiorniku ustawia się na panelu kotła. Termostat lub czujnik temperatury jest podłączany do kotła, który steruje pracą zaworu dzielącego trójdrogowego. Zalecane jest stosowanie zaworu firmy Honeywell o symbolach: zawór - VCZMH6000E oraz siłownik - VC6013ZZ00 (komplet dostępny w ofercie Kospel).