SBW 718x450

Oferta firmy została poszerzona o nowe modele wymienników c.w.u. o pojemności 300 litrów:

  • model SWW-300 - z dwoma wężownicami spiralnymi umieszczonymi w dolnej części zbiornika

  • model SBW-300 - z trzema wężownicami spiralnymi - dwie wężownice zlokalizowane w dolnej części zbiornika i jedna w górnej części zbiornika.

Nowe wymienniki są idealne do ogrzewania wody przy współpracy np. z kotłem c.o. i jednym lub dwoma innymi źródłami ciepła.