SV

Firma KOSPEL rozszerzyła swoją ofertę o zbiorniki buforowe SV i SVW.

Zbiorniki buforowe SV umożliwiają gromadzenie ciepła z kilku źródeł (np. kocioł stałopalny + kocioł elektryczny).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVWOferowane są również zbiorniki buforowe SVW wyposażone dodatkowo w wężownicę umożliwiającą podłączenie np. instalacji solarnej