WP_fala_na_tlePocząwszy od 2012 roku wymienniki poziome dwupłaszczowe WP Termo Hit, WPZ Termo Hit i WPW Termo Hit wykonane są w nowej, innowacyjnej technologii. Falowanie ścianek zbiornika powiększyło powierzchnię grzewczą o 500 cm2. Nominalne ciśnienie wody w płaszczu wzrosło do 0,3MPa.