718x300 aranzacje

Firma Kospel systematycznie rozwija asortyment nowoczesnych, energooszczędnych i ekologicznych urządzeń grzewczych. Mając na celu zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi w zakresie doboru, sprzedaży i montażu systemów grzewczych, Kospel poleca swoim potencjalnym klientom usługi Rekomendowanych Instalatorów.

Rekomendowanym Instalatorem Kospel może zostać wybrana firma, która wypełni formularz i zostanie zweryfikowana przez regionalnego doradcę ds. kluczowych klientów.

Firma Kospel będzie współpracowała z Rekomendowanym Instalatorem w zakresie wsparcia marketingowego i technicznego, a w szczególności:

  • będzie realizowała kampanie marketingowe, w których będzie wskazywała Rekomendowanego Instalatora jako firmę świadczącą profesjonalną i kompleksową obsługę klientów,
  • zobowiązuje się do przekazywania katalogów, prospektów i innych materiałów prezentujących aktualny asortyment,
  • będzie organizowała szkolenia techniczne z zakresu doboru i montażu produktów,
  • zapewni wsparcie i doradztwo techniczne,
  • będzie organizowała akcje promocyjne skierowane do Rekomendowanych Instalatorów.

Rekomendowany Instalator Kospel przy obsłudze klientów zobowiązuje się do uwzględnienia w maksymalnym stopniu pełnej oferty Kospel.