Rodzina EKCO M3 smartfon 718x300

Firma Kospel jest jednym z największych europejskich producentów elektrycznych kotłów centralnego ogrzewania. Pierwsze kotły powstały 25 lat temu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wysokiej jakości oraz stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych kotły marki Kospel doceniane są na rynkach kilkudziesięciu krajów świata.

EKD M3 zaletyKotły elektryczne 3 generacji

Najnowsza linia kotłów EKD.M3 i EKCO.M3 oferuje najbardziej zaawansowane sterowanie pogodowe, umożliwia współpracę z buforem akumulacji ciepła, sterowanie pracą kilku obiegów grzewczych i zdalną regulację systemem ogrzewania przez internet. Model EKD.M3 stanowi kompletną kotłownię, która w kompaktowej obudowie zawiera kocioł c.o., zbiornik c.w.u. o pojemności 130l, przeponowe naczynia wzbiorcze i całą niezbędną armaturę.

Niskie koszty ogrzewania kotłem elektrycznym

Największy wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania ma technologia wykonania budynku. Nowe budynki z dobrą izolacja cieplną i rekuperacją mają zapotrzebowanie na ciepło do celów ogrzewania i wentylacji na poziomie 35 kWh/m2/rok. W starszych budynkach bez izolacji to zapotrzebowanie przekracza nawet 200 kWh/m2/rok, dlatego konieczne jest wykonanie termomodernizacji, które pozwala obniżyć zapotrzebowanie do ok. 70 kWh/m2/rok. Oznacza to, że nowy budynek o pow. 150m2 na ogrzewanie zużyje rocznie 5.250 kWh energii, a budynek po termomodernizacji 10.500 kWh energii.

Jeżeli przyjmiemy, że zużycie ciepłej wody przez 4-osobową rodzinę wynosi ok. 6m3 miesięcznie, a ilość energii do podgrzania 1m3 (od 10oC do 40oC) wynosi ok 35kWh, to rocznie na podgrzanie wody potrzeba zużyć 2.500 kWh energii, po uwzględnieniu strat zbiornika i instalacji będzie to ok. 3.200 kWh.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów ogrzewania jest odpowiednia taryfa energetyczna. W standardowej taryfie G11 koszt 1kWh wynosi ok. 0,55 zł (średnia stawka w kilku zakładach energetycznych, 05.2018), przy zastosowaniu taryfy G12 z wykorzystaniem w 50% tańszej taryfy i w 50% droższej taryfy – koszt 1kWh obniża się do 0,48 zł. Najniższe koszty można uzyskać dzięki zastosowaniu bufora akumulacji ciepła, gdzie do 100% wykorzystywana jest tańsza taryfa – wtedy koszt wynosi jedynie 0,33 zł/kWh.

Przy uwzględnieniu powyższych założeń całkowite roczne zużycie energii do ogrzewania nowego domu i wody dla 4-osobowej rodziny wynosi 8.450 kWh, co przy wykorzystaniu kotła elektrycznego i bufora w taryfie G12 daje koszt 2.800 zł. Natomiast dla domu po termomodernizacji roczne zużycie energii wynosi 13.700 kWh, co daje koszt 4.550 zł.

Warto wiedzieć, że do ogrzewania domu o pow. ok. 150m2 i zapotrzebowaniu na energię użytkową do ogrzewania na poziomie 70kWh/m2/rok w celu maksymalnego wykorzystania taryfy G12 przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego należy dobrać kocioł o mocy co najmniej 16kW i bufor o pojemności co najmniej 500l.

Przy ogrzewaniu grzejnikowym o temperaturach projektowych 55/45oC należy zastosować zbiornik buforowy o pojemności co najmniej 800 litrów i kocioł o mocy 24kW.

Warto dodać, że kotły elektryczne doskonale współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi. Energia ze słońca może obniżyć koszty ogrzewania nawet do 0zł.

Koszty ogrzewania 05 2018