certyfikat wiarygodnościMiędzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform prowadzi badania wiarygodności kredytowej firmy. Obliczony rating - Indeks Zdolności Płatniczej dla firmy Kospel wynosi 186, co oznacza najwyższy poziom "znakomitą zdolność płatniczą" i plasuje firmę w gronie 100 najlepiej ocenionych w roku 2013.

Przy badaniu Indeksu Zdolności Płatniczej brane są pod uwagę następujące cechy:

 • Sposób płatności
 • Ocena zdolności kredytowej
 • Ocena rozwoju przedsiębiorstwa
 • Stan zamówień
 • Forma prawna
 • Branża
 • Wiek firmy
 • Obrót
 • Produktywność (obrót na 1 zatrudnionego)
 • Liczba zatrudnionych
 • Kapitał własny
 • Obrót kapitału
 • Zwyczaje płatnicze przedsiębiorstwa
 • Zwyczaje płatnicze klientów
 • Struktura udziałowców