Wszystkie produkty Kospel są zgodne z wymaganiami Dyrektywy ErP (Energy related Products, ang. Produkty związane z Energią) i począwszy od 26.09.2015r. będą posiadały odpowiednie etykiety efektywności energetycznej.  zawiera wszystkie wymagane informacje m.in. o klasie energetycznej.

Etykiety energetyczne oraz Karty produktów zostały udostępnione na stronie www.kospel.pl w dziale "Produkty". Można je znaleźć na kartach poszczególnych urządzeń.
Cennik w formacie excell zawierający informacje zgodne z Dyrektywą jest do pobrania

Produkty wprowadzone na rynek do 25.09.2015r. mogą być sprzedawane i instalowane bez konieczności oznaczenia etykietą efektywności energetycznej.