1) Statut spółki Kospel S.A.

        Kliknij, aby zobaczyć

2) Walne zgromadzenia akcjonariuszy

        Zawiadomienie - Kliknij, aby zobaczyć

        Lista akcjonariuszy Kospel S.A. - Kliknij, aby zobaczyć

        Zawiadomienie - Kliknij, aby zobaczyć

3) Wezwanie do złożenia akcji

        1) Kliknij, aby zobaczyć

        2) Kliknij, aby zobaczyć

        3) Kliknij, aby zobaczyć

        4) Kliknij, aby zobaczyć

        5) Kliknij, aby zobaczyć