5_Tabela_cwu_mKluczowym parametrem przy projektowaniu większych instalacji solarnych jest dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę. W zależności od typu obiektu przyjmuje się odpowiednie zapotrzebowanie zgodnie z przedstawioną tabelą.

Tabela prezentuje zapotrzebowanie dobowe c.w.u. na 1 osobę dla różnych obiektów.

Przykład:
Pensjonat „Cichy zakątek” ma 10 pokoi 2-osobowych wyposażonych w łazienki z natryskiem.
Zgodnie z przedstawionym poniżej wzorem należy obliczyć pojemność zasobnika. Zatem 2 x 35l/os. x 20 osób x (45oC - 10oC) / (60oC - 10oC) = 980 litrów, czyli należy zainstalować zasobnik o pojemności 1000 litrów.
Natomiast powierzchnia czynna kolektorów powinna wynieść 1000l. / 50 = 20m2, co oznacza, że należy zainstalować 10 kolektorów KSH-2,0.

 

Całkowitą pojemność zasobnika dla instalacji pokrywającej zapotrzebowanie na c.w.u. na 2 dni można wyliczyć z zależności:

5_wzor_cwu_m

W polskich warunkach klimatycznych średnio przyjmuje się na każde 50 litrów pojemności zasobnika maksymalnie 1m2 powierzchni czynnej kolektora.

Przy mniejszych instalacjach dla uproszczenia przyjmuje się w polskich warunkach klimatycznych ok. 1,2 – 1,6m2 powierzchni czynnej kolektora na 1 osobę. Pojemność zasobnika powinna wynosić co najmniej 50 litrów na 1m2 powierzchni kolektora.