napełnianie instalacji solarnej ZNO

 1. regulacja przepływu kolektory słonecznePrzed napełnieniem instalacji solarnej należy upewnić się czy wszystkie połączenia hydrauliczne są wykonane prawidłowo.
 2. Uwaga! Kolektory pod wpływem promieni słonecznych nagrzewają się - istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Nie należy napełniać instalacji przy rozgrzanych kolektorach.
 3. Instalację obiegu czynnika solarnego należy napełniać po uprzednim napełnieniu zasobnika wodą.
 4. Do napełniania systemu solarnego należy używać płynu zalecanego przez producenta kolektorów.
 5. Zaleca się aby napełnianie instalacji roztworem glikolu wykonać  za pomocą stacji napełniającej co ułatwia jej odpowietrzenie.
 6. Zamontować przewody stacji napełniającej do zaworów napełniającego i opróżniającego grupy pompowej.
 7. Zamknąć zawór kulowy rotametru (nacięcie na śrubie poziomo) i otworzyć zawory napełniający i opróżniający.
 8. wymiana czynnika kolektory słoneczneOtworzyć zawory kulowe (zwrotne) zasilania i powrotu zintegrowane z termometrami, wlać płyn solarny do stacji napełniającej. solarnej.
 9. Instalację napełniać ok. 15 minut lub do czasu całkowitego usunięcia powietrza z układu.
 10. Pozostałości powietrza w układzie usunąć poprzez kilkukrotne zwiększenie ciśnienia płynu w instalacji do ok. 4,5 bar (zamknięcie zaworu opróżniającego) oraz gwałtowne jego wypuszczenie (otwarcie zaworu opróżniającego).
 11. Za pomocą stacji napełniającej ustawić ciśnienie w instalacji na poziomie ok. 4,5 bar poprzez zamknięcie kolejno zaworu opróżniającego i napełniającego oraz wyłączyć pompę napełniającą
 12. zawór kulowy kolektory słoneczneSkontrolować szczelność instalacji poprzez obserwację poziomu ciśnienia na zegarze manometru.
 13. Otworzyć zawór kulowy rotametru.
 14. Włączyć tryb ręczny pracy pompy solarnej na ok. 15 minut.
 15. Nałożyć wężyk na końcówkę odpowietrznika separatora oraz odkręcić ręczny zawór w celu usunięcia  zgromadzonego w separatorze powietrza (czynność powtórzyć kilkukrotnie do całkowitego usunięcia powietrza z separatora).
 16. Otworzyć odpowietrznik przy kolektorze i usunąć powietrze.
 17. Ustawić właściwe ciśnienie pracy instalacji solarnej (2-3 bar).
 18. Odłączyć stację napełniającą od grupy oraz zabezpieczyć wyjścia zaworów opróżniającego i napełniającego zaślepkami.
 19. Wyregulować przepływ w instalacji za pomocą zaworu kulowego w rotametrze oraz wyboru odpowiedniego biegu pompy