Naczynie przeponowe

Czynnik przenoszący ciepło w instalacji solarnej (najczęściej specjalny płyn niezamarzający na bazie glikolu) poddany jest dużym wahaniom temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie jego objętość, dlatego jednym z najważniejszych elementów zabezpieczających instalację jest naczynie przeponowe. Pojemność naczynia uzależniona jest m.in. od całkowitej pojemności instalacji solarnej, liczby kolektorów słonecznych oraz dopuszczalnego nadciśnienia.

Do obliczania minimalnej pojemności naczynia przeponowego wykorzystujemy następujący wzór:

wzór minimalna pojemność naczynia przeponowego

Dla ułatwienia, przy doborze naczynia można skorzystać z tabeli:

minimalna pojemność naczynia przeponowego tabela

Grupa pompowa

Kolejnym istotnym elementem instalacji solarnej jest grupa pompowa. Firma Kospel oferuje w zestawach solarnych grupy dwudrogowe wyposażone w pompę solarną, separator powietrza, przepływomierz, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa z manometrem  6 bar, termometry oraz w króćce umożliwiające łatwe napełnienie instalacji płynem solarnym.

Zalecany przepływ wynosi 0,5 – 1,6 l/min przez 1 kolektor. Przy łączeniu większej ilości kolektorów można przyjąć, że przepływ powinien wynosić ilość kolektorów x 1l/min (np. przy 20 kolektorach – przepływ 20l/min).

W instalacjach 1 –10 kolektorów należy stosować grupy pompowe z przepływomierzem 2-12 l/min, przy 11–35 kolektorów – 8-38 l/min. Przy większych instalacjach można łączyć równolegle 2 grupy pompowe lub stosować pompy o większej wydajności.

Rury zbiorcze

Dobierając średnice rur w instalacji solarnej należy uwzględnić zalecaną wartość prędkości przepływu czynnika grzewczego: 0,4 - 0,7 m/s. Dla ułatwienia można skorzystać z tabeli:

średnica rur instalacja słoneczna tabela