Podłączenie zaworu trójdrogowego przełączającego, sterowanego sygnałem SPDT do kotła EKCO.L2 / LN2

(np. ZAWÓR.KOT.VC6013.PL - Honeywell VCZMH6000 z siłownikiem VC6013ZZ00)


Podłączenie zaworu trójdrogowego przełączającego sterowanego sygnałem SPDT

Podłączenie zaworu trójdrogowego przełączającego, sterowanego sygnałem SPST

(np. ZAWÓR.KOT.SPST.PL - Afriso nr 16 64200 - AZV 642, G3/4”)

Podłączenie zaworu trójdrogowego przełączającego sterowanego sygnałem SPST