Wykres prezentuje opory hydrauliczne występujące w kotłach EKCO.MN3, EKCO.M3, EKCO.LN3 oraz EKCO.L3

EKCO.MN3 opory hydrauliczne

 

Charakterystyka pompy Wilo Para iPWM:
Charakterystyka pompy Wilo Para iPWM