Czas podgrzewania wody w zasobniku c.w.u. zależy w głównej mierze od kilku zmiennych. Są to przede wszystkim:

  • pojemność zbiornika

  • moc kotła grzewczego

  • powierzchnia wężownicy

  • temperatura i przepływ wody grzewczej przez wężownicę wymiennika c.w.u.

Poniższy wykres prezentuje czas podgrzewania 100 litrów wody dla poszczególnych mocy kotłów przy założeniach: woda będzie podgrzewana w zasobniku z wężownicą o powierzchni wymiany ciepła większej niż 1 m2, temperatura wody grzewczej dostarczanej z kotła do wężownicy zbiornika będzie wynosiła 80 st.C, a przepływ wody grzewczej wyniesie co najmniej 1,5m3/h.

Wykres czas nagrzewania zasobnika 100 L