sprawność kotłów elektrycznychSprawność jako wielkość fizyczna określa stosunek energii uzyskanej do energii pobranej i nie może być większa niż 100%. Sprawność w przypadku kotłów elektrycznych Kospel wynosi 99,38%. Oznacza to, że energia elektryczna jest prawie w całości zamieniana na energię cieplną. Kotły zasilane innymi paliwami (gaz, olej, węgiel, drewno itp.) mają niższe sprawności ponieważ sporo energii „ucieka” przez komin. Nawet kotły kondensacyjne, w których „wyłapuje” się część traconej energii mają niższą sprawność rzeczywistą. Warto wiedzieć, że podawane w katalogach wielkości powyżej 100% wynikają jedynie ze specyficznej metodologii obliczeń.

Sprawność kotłów elektrycznych

Kotły elektryczne zapewniają uzyskanie energii cieplnej prawie bez strat. Z punktu widzenia użytkownika takie kotły są najbardziej efektywne. Dlaczego zatem ich efektywność energetyczna z punktu widzenia dyrektywy ErP jest stosunkowo niska?

Zgodnie z unijną dyrektywą efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów elektrycznych musi być skorygowana o ich sprawność użytkową o tzw. współczynnik konwersji. Współczynnik ten wyraża przeciętną efektywność produkcji energii na terenie UE oszacowaną na 40%. Oznacza to, że na etykiecie energetycznej kocioł elektryczny zamiast efektywności na poziomie niemal 100%, może mieć maksymalnie 40%. Z tego powodu zamiast klasy A może mieć co najwyżej klasę D. Dla użytkownika zdecydowanie ważniejsza jest rzeczywista sprawność urządzenia.