NAUKA ZAWODU + PRAKTYKA = DOBRA PRACA

Zachęcamy do nauki zawodów technicznych, które obecnie dają największe możliwości znalezienia pracy.

Współpracujemy z Zespołem Szkół nr 8 w Koszalinie

75-235 Koszalin, ul. Morska 108

tel. 94 343 24 21, 94 343 80 71

www.zs8.koszalin.pl

W Zakładzie Produkcyjnym w Koszalinie, przy ul. BoWiD 24 (tel. 94 31 70 403 lub 404) na uczniów czekają przygotowane miejsca praktycznej nauki zawodu w kierunkach:

- mechanik monter maszyn i urządzeń

- operator obrabiarek skrawających

Nauka zawodu odbywa się pod opieką doświadczonych pracowników.

Płatna praktyka odbywa się w ramach „umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Firmie zależy na kształceniu młodzieży w zawodach technicznych dlatego też wynagrodzenie dla pracowników młodocianych jest tu wyższe od gwarantowanego ustawą, a każdy młodociany ma szansę na zatrudnienie po zakończeniu praktyk.

Przyszłość to zawody techniczne!

Wybierz Zespół Szkół Nr 8 i praktyki w firmie KOSPEL S.A.!