NAUKA ZAWODU + PRAKTYKA = DOBRA PRACA

Zachęcamy do nauki zawodów technicznych, które obecnie dają największe możliwości znalezienia pracy.

Współpracujemy z Zespołem Szkół w Karlinie

78-230 Karlino, ul. Ks. Brzóski 6

Tel. 94 311 78 44

www.zskarlino.pl

W Zakładzie Produkcyjnym w Karlinie, przy ul. Kołobrzeskiej 3 (tel. 94 31 70 403 lub 404) na uczniów czekają przygotowane miejsca praktycznej nauki zawodu w kierunku: mechanik monter maszyn i urządzeń.

Nauka zawodu odbywa się pod opieką doświadczonych pracowników.

Płatna praktyka odbywa się w ramach „umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Firmie zależy na kształceniu młodzieży w zawodach technicznych dlatego też wynagrodzenie dla pracowników młodocianych jest tu wyższe od gwarantowanego ustawą, a każdy młodociany ma szansę na zatrudnienie po zakończeniu praktyk.

Przyszłość to zawody techniczne!

Wybierz Zespół Szkół i praktyki w firmie KOSPEL S.A.!