NAUKA ZAWODU + PRAKTYKA = DOBRA PRACA

Zachęcamy do nauki zawodów technicznych, które obecnie dają największe możliwości znalezienia pracy.

Współpracujemy z Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 2

Tel. 59 842 48 31

www.mechanik.slupsk.pl

W Zakładzie Produkcyjnym w Damnicy, przy ul. Strażackiej 5 (tel. 94 31 70 403 lub 404) na uczniów czekają przygotowane miejsca praktycznej nauki zawodu w kierunku: mechanik monter maszyn i urządzeń.

Nauka zawodu odbywa się pod opieką doświadczonych pracowników.

Płatna praktyka odbywa się w ramach „umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Firmie zależy na kształceniu młodzieży w zawodach technicznych dlatego też wynagrodzenie dla pracowników młodocianych jest tu wyższe od gwarantowanego ustawą, a każdy młodociany ma szansę na zatrudnienie po zakończeniu praktyk.

Przyszłość to zawody techniczne!

Wybierz „Mechanik” i praktyki w firmie KOSPEL S.A.!