Zbiorniki akumulacji ciepła z nierdzewną wężownicą c.w.u. Pojemności: 500-1000 litrów.

Najważniejsze zalety

Zbiornik akumulacji ciepła
Połączenie bufora c.o. z podgrzewaniem świeżej wody przez nierdzewną wężownicę c.w.u.

Wysoka jakość izolacji cieplnej
Odpowiednio dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii.

Efektywność energetyczna

Kod produktu Pojemność (l) - bufor / wężownica c.w.u. Klasa efektywności energetycznej
SVS-500 496/26
SVS-1000 902/28