Kalkulator doboru mocy kotła elektrycznego do ogrzewania
Kalkulator doboru mocy kotła elektrycznego do ogrzewania
Kocioł elektryczny sterowany przez Internet - idealny do fotowoltaiki

EKCO.MN3 i M3

- kocioł elektryczny ze sterowaniem pogodowym
- moce: 4-24kW/230-400V
- wbudowana pompa obiegowa
- sterowanie przez Internet (opcjonalny moduł)

Kocioł elektryczny Kospel EKCO.LN3 - idealny do fotowoltaiki

EKCO.LN3 / EKCO.L3

- kocioł elektryczny w wersji podstawowej
- moce: 4-24kW/230-400V
- automatyczna modulacja
- wbudowana pompa obiegowa

Kocioł elektryczny Kospel EKD.M3

EKD.M3

- dwufunkcyjny kocioł z zasobnikiem c.w.u.
- moce: 4-24kW/230-400V
- sterownik pogodowy
- sterowanie przez Internet (opcjonalny moduł)

Kocioł elektryczny Kospel EKCO.T

EKCO.T i EKCO.TM

- kocioł elektryczny dużej mocy
- moce: 30-48kW/400V
- dwa zespoły grzejne
- możliwość łączenia w kaskady