Czas szkolenia: 6 godzin

Maksymalna ilość osób: 6

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00

Przewidywana godzina zakończenia: 16:00

Część pierwsza:

 1. Postawy teoretyczne dotyczące kotła EKCO.L2 / LN2. Prezentacja szkoleniowa.
 2. Obsługa panelu sterującego PSK.P5
 3. Zasady podłączania zewnętrznych urządzeń sterujących, regulatora temperatury pokojowej i urządzenia nadrzędnego.
 4. Zasady podłączania zasobnika CWU.
 5. Prawidłowa konfiguracja kotła
 6. Zasady i metody wykrywania awarii
 7. Praktyczne zajęcia z wykrywania awarii i naprawy kotłów.

Część druga:

 1. Postawy teoretyczne dotyczące kotła EKCO.L1 / M1. Prezentacja szkoleniowa.
 2. Obsługa panelu sterującego PSK.P4 / PSK.M
 3. Zasady podłączania zewnętrznych urządzeń sterujących, regulatora temperatury pokojowej i urządzenia nadrzędnego.
 4. Zasady podłączania zasobnika CWU.
 5. Prawidłowa konfiguracja kotła
 6. Zasady i metody wykrywania awarii
 7. Praktyczne zajęcia z wykrywania awarii i naprawy kotłów.

Część trzecia:

 1. Postawy teoretyczne dotyczące kotła EKCO.LT / TM. Prezentacja szkoleniowa.
 2. Obsługa panelu sterującego PSK.P4T / M2T
 3. Zasady podłączania zewnętrznych urządzeń sterujących, regulatora temperatury pokojowej i urządzenia nadrzędnego.
 4. Zasady podłączania zasobnika CWU.
 5. Prawidłowa konfiguracja kotła
 6. Zasady i metody wykrywania awarii
 7. Praktyczne zajęcia z wykrywania awarii i naprawy kotłów.