Szkolenia serwisowe

Firma Kospel S.A. wprowadza zmiany dotyczące prowadzenia i dostępu do szkoleń serwisowych.

Głównym celem tych zmian jest podniesienie jakości i dostępności szkoleń jak również to, aby  we współpracy z Kospel S.A. umożliwić Państwa firmie jak najlepszy rozwój firmy oraz swoich pracowników. Nasza nowa oferta szkoleniowa to propozycja zdobycia wiedzy z zakresu budowy,  montażu, obsługi i serwisu urządzeń grzewczych poszerzona o praktyczne zajęcia z tego zakresu a dotycząca wszystkich urządzeń produkowanych przez Kospel S.A.

Szkolenia dla serwisantów będą odbywały się cyklicznie w siedzibie Serwisu Fabrycznego Kospel S.A. w Koszalinie, przez 10 miesięcy w roku (poza lipcem i sierpniem). Ilość miejsc na każdym szkoleniu chcemy ograniczyć do sześciu, aby w maksymalnym stopniu umożliwić Państwu dostęp do urządzeń i osób prowadzących szkolenie.

Terminy szkoleń i ich zakres tematyczny będą publikowane na naszej stronie internetowej www.kospel.pl w zakładce serwis formularz  szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu polega na wybraniu tematu oraz daty szkolenia. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wprowadzając wybrany temat oraz datę szkolenia wraz z danymi wymaganymi do wypełnienia. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie o przyjęciau zgłoszenia na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy . Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na podany przez Państwa termin będzie informacja telefoniczna lub e-mail od osoby odpowiedzialnej z Kospel S.A. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas szkolenia firma Kospel S.A. zapewni dostęp do niezbędnych materiałów szkoleniowych,  dokumentacji technicznej, urządzeń do prób i testów warsztatowych a także serwis kawowy, zimne napoje i obiad (Catering). Koszty przyjazdu uczestników szkolenia oraz zakwaterowania (dla osób przybywających z dalszej odległości) pokrywają Państwo sami. Na stronie www.kospel.pl/serwis/szkolenia udostępniona zostanie informacja o kilku hotelach i pensjonatach znajdujących się w pobliżu miejsca szkolenia. Będą to propozycje w różnych standardach i cenach, aby każdy mógł wybrać ofertę dostosowaną do  swoich potrzeb.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 94-31-70-565.

Oczekujemy jednocześnie na informacje zwrotne dotyczące tej formy kontaktu i szkolenia. Będziemy rozwijać i modyfikować kursy oraz szkolenia, aby były one najbardziej efektywne i użyteczne dla Państwa.

Wszelkie informacje dotyczące Platformy Szkoleniowej otrzymają Państwo drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny z Rafałem Lange pod numerem telefonu 94-31-70-563.

WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ KOSPEL NOWYM KANDYDATOM NA SERWIS AUTORYZOWANY:

 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej NIP, REGON,
 • Zdefiniowane na przyszłość plany dotyczące prowadzenia i rozwoju własnej firmy
 • Dbałość o swój wizerunek oraz własnej firmy
 • Posiadanie aktualnych uprawnień elektrycznych E (eksploatacyjne) do 1 kV
 • Odpowiednie wykształcenie branżowe (elektroniczne lub elektryczne) będzie dodatkowym atutem
 • Fachowość, umiejętności manualne
 • Inwestycja we własny podręczny magazyn części zamiennych
 • Posiadanie odpowiedniego samochodu
 • Dysponowanie telefonem komórkowym, komputerem oraz adresem e-mail
 • Posiadanie odpowiednich narzędzi i sprzętu pomiarowego
 • Dyspozycyjność – wykonywanie napraw gwarancyjnych w odpowiednim czasie
 • Gotowość pracy w nienormowanym czasie pracy
 • Wysoka kultura osobista

Kandydaci na serwisantów autoryzowanych Kospel są weryfikowani przez koordynatora Serwisu Fabrycznego na podstawie posiadanych umiejętności i doświadczenia oraz zapotrzebowania na usługi serwisowe w danym terenie. Nadanie autoryzacji serwisowej wymaga odbycia obowiązkowego szkolenia technicznego w siedzibie Serwisu Fabrycznego Kospel S.A. w Koszalinie. Każdy Autoryzowany Serwisant będzie podlegał corocznemu procesowi audytu i certyfikacji.  

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania odpowiedzi tylko na wybrane przez nas zgłoszenia. Mile widziane referencje od innych firm z tej samej branży.