Szkolenia serwisowe

Firma Kospel S.A. wprowadza zmiany dotyczące prowadzenia i dostępu do szkoleń serwisowych.

Głównym celem tych zmian jest podniesienie jakości i dostępności szkoleń jak również to, aby  we współpracy z Kospel S.A. umożliwić Państwa firmie jak najlepszy rozwój firmy oraz swoich pracowników. Nasza nowa oferta szkoleniowa to propozycja zdobycia wiedzy z zakresu budowy,  montażu, obsługi i serwisu urządzeń grzewczych poszerzona o praktyczne zajęcia.

Szkolenia dla serwisantów będą odbywały się cyklicznie w siedzibie Serwisu Fabrycznego Kospel S.A. w Koszalinie. Ilość miejsc na każdym szkoleniu chcemy ograniczyć do sześciu, aby w maksymalnym stopniu umożliwić Państwu dostęp do urządzeń i osób prowadzących szkolenie.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu polega wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wprowadzając wybrany temat szkolenia oraz wymagane dane osobowe. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin szkolenia będzie ustalony drogą telefoniczną lub mailową.

Podczas szkolenia firma Kospel S.A. zapewni dostęp do niezbędnych materiałów szkoleniowych,  dokumentacji technicznej, urządzeń do prób i testów warsztatowych, a także catering. Koszty przyjazdu pokrywa uczestnik szkolenia. W razie konieczności firma Kospel pokrywa koszty zakwaterowania w hotelu .

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 94-31-70-565.

Oczekujemy jednocześnie na informacje zwrotne dotyczące tej formy kontaktu i szkolenia. Będziemy rozwijać i modyfikować kursy oraz szkolenia, aby były one najbardziej efektywne i użyteczne dla Państwa.

Wszelkie informacje dotyczące Platformy Szkoleniowej otrzymają Państwo drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny z Rafałem Lange pod numerem telefonu 94-31-70-563.

WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ KOSPEL NOWYM KANDYDATOM NA SERWIS AUTORYZOWANY:

  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej NIP, REGON,
  • Dbałość o swój wizerunek oraz własnej firmy
  • Posiadanie aktualnych uprawnień elektrycznych E (eksploatacyjne) do 1 kV
  • Odpowiednie wykształcenie branżowe (elektroniczne lub elektryczne) będzie dodatkowym atutem
  • Fachowość, umiejętności manualne
  • Posiadanie odpowiedniego samochodu
  • Posiadanie odpowiednich narzędzi i sprzętu pomiarowego
  • Dyspozycyjność – wykonywanie napraw gwarancyjnych w odpowiednim czasie
  • Wysoka kultura osobista

Nadanie autoryzacji serwisowej wymaga odbycia obowiązkowego szkolenia technicznego w siedzibie Serwisu Fabrycznego Kospel S.A. w Koszalinie. Każdy Autoryzowany Serwisant będzie podlegał corocznemu procesowi audytu i certyfikacji.  

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania odpowiedzi tylko na wybrane przez nas zgłoszenia. Mile widziane referencje od innych firm z tej samej branży.

telefon kontaktowy: 94 31 70 565

osoba kontaktowa: Monika Szwedowicz

Miejsce szkolenia: Kospel SA, ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin