brutto netto

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie zgodzą się Państwo nam udostępnić podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz wykorzystywania przez nią plików cookies.

 1. Administrator oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 2. Administratorem Państwa danych osobowych oraz strony internetowej www.kospel.pl jest Kospel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Olchowej 1, wpisany do KRS pod numerem 0000903818, NIP: 6691311816, dane kontaktowe: e-mail: info@kospel.pl, tel. 94 346 38 08;
 3. Celem zbierania danych jest przedstawienie Państwo naszej oferty produktowej, udzielenia Państwu informacji o produktach, podjęcie rozmów w sprawie zawarcia umowy, zawarcie i wykonywanie umowy, wysyłanie (za Państwa odrębną zgodą) wybranego newslettera, na który Państwo się zapisali;
 4. Państwa dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejscowości, będą przetwarzane na podstawie: 
  • przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, tj. na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt. 3;
  • przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia, wykonywania umowy, której Państwo jesteście stroną lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
  • na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. rozpatrywania ewentualnych Państwa skarg, zastrzeżeń, reklamacji, roszczeń, uprawnień, dochodzenia od Państwa stosownych roszczeń, obrony przez nas przez Państwa roszczeniami, działaniami;
 5. Państwa dane osobowe, zbierane w celu określonym w pkt. 3, nie będą przekazywane jakimkolwiek odbiorcom. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu: 
  • realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Prawo do cofnięcia przez Państwa zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wygaśnięcia praw, uprawnień, przedawnienia roszczeń związanych z realizacją celu, o którym mowa w pkt. 3.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Państwa dane nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00—193), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. Rozporządzenia;
 10. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych – podanie przedmiotowych danych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jedynie warunek udzielenia Państwu odpowiedzi przez eksperta na temat naszych produktów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania;

Zasady wykorzystywania plików cookies: 

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi, które są zapisywane na Państwa urządzeniu (np. tablecie, telefonie, komputerze, itd.), w których są przechowywane ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzane przez Państwo strony internetowe;
 2. Strona firmy Kospel Spółka z o.o. korzysta z następujących plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies - pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej Kospel Spółka z o.o., służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem). Te pliki cookie są absolutnie niezbędne, aby za pośrednictwem strony www. mogły być świadczone usługi, o które Państwo prosili;
  • funkcjonalne pliki cookies – pliki te służą do zapamiętania wybranych przez Państwa preferencji dotyczących prywatności, wypełnienia udostępnionych formularzy, zapamiętania ustawień strony internetowej;
  • analityczne pliki cookies - pozostałe pliki cookies które są wykorzystywane jedynie wówczas, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Te pliki cookies pomagają ulepszać i mierzyć wydajność strony www. przez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niego Państwo korzystasz.
 3. Strona internetowa firmy Kospel Spółka z o.o. korzysta z ciasteczek (po uzyskania Państwa zgody), które przesyłane są do używanej do państwa przeglądarki i tam zapisywane. W konsekwencji, w razie kolejnych odwiedzin strony Kospel Spółka z o.o., przeglądarka, z której Państwo korzystacie, prześle do strony internetowej Kospel Spółka z o.o. informacje o przechowywanych ciasteczkach;
 4. Strona internetowa firmy Kospel Spółka z o.o. wykorzystuje pliki cookies do celów: analitycznych, reklamowych i marketingowych. Dzięki tym plikom  Kospel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie w stanie ocenić zainteresowanie jego stroną, stale ją udoskonalać oraz lepiej poznać Państwa oczekiwania i preferencje;
 5. Wykorzystywane przez Kospel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie pliki nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa  urządzeniu  ani w oprogramowaniu w nim zainstalowanym;
 6. Pliki cookies mogą Państwo wyłączyć, można też zmienić ich ustawienia. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Sposób dokonania zmian w zakresie plików cookies zależy od rodzaju używanych przez Państwa przeglądarek. I tak przykładowo:
  • Internet Explorer - Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny – należy wybrać odpowiednią opcję;
  • Mozilla Firefox - Menu > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane witryn – należy wybrać odpowiednią opcję;
  • Google Chrome - Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję;
  • Safari - Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.  
 7. Pliki cookies, podobnie jak w przypadku Państwa danych osobowych, będą wykorzystywane i przetwarzane tylko i wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.