Kotły elektryczne

Jak dobrać kocioł elektryczny do powierzchni domu?

Aby dobrze dobrać kocioł należy określić zapotrzebowanie na moc cieplną domu. Najpewniej odczytać możemy ją z projektu, w którym moc źródła ciepła jest odpowiednio dobrana. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy szacunkowo przyjąć ok. 100W mocy urządzenia na każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni. Oczywiście mówimy tu o obiektach z lat 90-tych i powyżej. Wskaźnik doboru mocy kotła będzie większy przy budynkach starszych i oczywiście niższy przy budownictwie niskoenergetycznym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile prądu w ciągu roku zużywa kocioł elektryczny zajrzyj do naszego kalkulatora doboru kotła elektrycznego

Ile energii elektrycznej w ciągu roku zużyje kocioł elektryczny?

Zużycie energii przez kocioł elektryczny jest uzależnione od wielu czynników. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest ilość energii na cele grzewcze i wentylację zapisana w charakterystyce energetycznej ogrzewanego obiektu. Jeśli nie mamy takiej charakterystyki, możemy posłużyć się ilością paliwa, którą zużywamy obecnie na cele grzewcze. Jeśli możemy ją określić (np. węgiel, pelet) to na stronie www.kospel.pl mamy do dyspozycji kalkulator doboru kotła, który po podstawieniu danych określi ilość zużywanej energii w kWh.

Jeśli nie dysponujemy taką informacją przyjmuje się szacunkowo dla średnio ocieplonych budynków wielkość 10 000 kWh na każde 100 metrów ogrzewanej powierzchni na cały sezon grzewczy.

Jakiej mocy panele fotowoltaiczne do kotła?

Dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna charakteryzuje się tym, że zabezpiecza energię elektryczną na cele bytowe użytkownika (AGD, RTV, oświetlenie itp.). Jeśli twój dom ogrzewany jest kotłem elektrycznym to instalacja powinna wyprodukować taką ilość kWh, jaka jest  potrzebna na ogrzewanie i cele bytowe. Jeśli kocioł elektryczny jest dodatkowym źródłem ogrzewania, to instalacja powinna zapewnić odpowiednią ilość energii na cele bytowe i na określony czas pracy kotła (np. w okresie jesień/wiosna).

Jaka jest różnica między naszymi kotłami?

Aby poznać różnicę pomiędzy naszymi urządzeniami zajrzyj na stronę "zadbaj z nami o czyste powietrze"- znajdziesz tam porównanie, które uwzględnia moc urządzenia i jego zastosowanie, możliwość podłączenia urządzeń dodatkowych oraz takie parametry jak wymiary i klasa energetyczna

Jakie są wymagania dotyczące instalacji kotła elektrycznego Kospel?

Wymagania dotyczące instalacji kotła elektrycznego marki Kospel są dość szczegółowe i muszą być ściśle przestrzegane, aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę urządzenia. Proces instalacji obejmuje:

1. Zlecanie prac specjalistom: Montaż kotła, jak i wykonanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej, powinien być powierzony wykwalifikowanym fachowcom z zakładu usługowego, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do pracy z tego typu urządzeniami.

2. Stosowanie się do instrukcji: Należy ściśle przestrzegać wszystkich wytycznych producenta zawartych w instrukcji montażu i obsługi. To gwarantuje, że wszystkie działania będą zgodne z wymaganiami technicznymi i normami bezpieczeństwa.

3. Instalacja centralnego ogrzewania (CO): System powinien być wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze zgodnie z normą PN-B-02414:1999, która odnosi się do systemów zamkniętych. Jest to ważne dla prawidłowego działania i równoważenia ciśnienia w instalacji.

4. Przygotowanie instalacji grzewczej: Przed zamontowaniem kotła, cała instalacja grzewcza musi zostać dokładnie przepłukana, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i zapobiec uszkodzeniom urządzenia.

5. Wymagania dotyczące montażu: Kocioł musi być zamontowany na płaskiej ścianie, co zapewnia jego stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Ponadto, najlepiej jest też uwzględnić wszystkie lokalne przepisy i normy związane z instalacją urządzeń grzewczych. Przed przystąpieniem do instalacji zalecane jest również skonsultowanie się z producentem kotła lub autoryzowanym serwisantem w celu uzyskania szczegółowych instrukcji i ewentualnych aktualizacji dotyczących wymagań instalacyjnych.

Jak dobrać właściwy rozmiar i moc kotła elektrycznego do moich potrzeb?

Aby dobrać odpowiednią moc kotła, konieczne jest uwzględnienie szeregu czynników, które determinują jego wydajność. Do kluczowych aspektów należą:

1. Powierzchnia użytkowa – określa wielkość przestrzeni, którą kocioł będzie ogrzewał.

2. Stopień ocieplenia budynku – im lepsza izolacja termiczna, tym mniejsze zapotrzebowanie na moc grzewczą.

3. Strefa klimatyczna – warunki atmosferyczne w miejscu instalacji kotła mają istotny wpływ na jego doboru.

4. Potrzeba ogrzewania wody użytkowej – w przypadku, gdy kocioł ma dostarczać ciepłą wodę, istotne jest określenie zapotrzebowania, które zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i ich zwyczajów.

Pod uwagę należy wziąć również inne czynniki, takie jak wysokość pomieszczeń, obecność systemów wentylacyjnych oraz preferencje temperaturowe użytkowników. Dokładna analiza wymienionych elementów pozwoli na wybór kotła o optymalnej mocy, gwarantującego komfort cieplny przy efektywnym zużyciu energii.

Czy kocioł elektryczny można umieścić w zabudowie meblowej?

Tak, kocioł elektryczny można zainstalować w zabudowie meblowej, ale jest to decyzja wymagająca przemyślenia i starannego planowania. Niezbędne jest przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących tzw. wymiarów serwisowych. Te wymiary określają minimalne odstępy, które należy zostawić wokół urządzenia, aby zapewnić dostęp do kotła dla celów konserwacji, serwisu lub w przypadku potrzeby demontażu.

Czy kotły elektryczne Kospel są energooszczędne?

Kotły elektryczne firmy Kospel mogą być uznawane za urządzenia energooszczędne, biorąc pod uwagę ich bardzo wysoką sprawność przekształcania energii elektrycznej na cieplną, która wynosi około 99,34%. Oznacza to, że prawie cała zużyta energia elektryczna jest zamieniana na energię cieplną, co jest wskaźnikiem efektywności energetycznej.

Energooszczędność kotła w praktyce, czyli jego realne zużycie energii, będzie jednak zależeć od wielu czynników, między innymi od:

1. Zapotrzebowania cieplnego budynku – im lepsza izolacja i niższe zapotrzebowanie na ciepło, tym mniej energii będzie potrzebne do ogrzania pomieszczeń.

2. Rodzaju budynku – nowoczesne budynki pasywne lub energooszczędne są zaprojektowane tak, aby minimalizować potrzebę ogrzewania, co przekłada się na mniejsze zużycie prądu przez kocioł.

3. Zachowań użytkowników – nawyki i preferencje mieszkańców odnośnie temperatury w pomieszczeniach i korzystania z ciepłej wody mają duży wpływ na zużycie energii.

Jak mogę sterować kotłem elektrycznym Kospel? Czy jest kompatybilny z systemami inteligentnego domu?

Kotły elektryczne Kospel można sterować na kilka sposobów:

1. Przy pomocy wejść beznapięciowych, które pozwalają na podłączenie zewnętrznej automatyki, umożliwiającej prostą obsługę typu "włącz/wyłącz".

2. Kotły z serii M3 mają wbudowaną automatykę i czujniki temperatury, co pozwala na ustawienie harmonogramów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej bezpośrednio na kotle.

Jak często powinienem serwisować kocioł elektryczny Kospel?

Kotły elektryczne Kospel, w odróżnieniu od kotłów gazowych, nie wymagają rocznych przeglądów serwisowych. Choć przegląd przed sezonem grzewczym przez instalatora jest dobrym pomysłem, aby upewnić się, że system działa prawidłowo, nie jest to wymóg obowiązkowy. Regularne sprawdzanie stanu technicznego kotła może pomóc w zapewnieniu jego efektywnej pracy i dłuższej żywotności.

Czy kocioł elektryczny Kospel można łączyć z systemami ogrzewania podłogowego?

Tak, kotły elektryczne Kospel można łączyć z systemami ogrzewania podłogowego oraz z tradycyjnymi grzejnikami. Dają one elastyczność w projektowaniu systemu ogrzewania domu.

Czy kotły elektryczne Kospel są wyposażone w zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciążeniem?

Tak, kotły elektryczne Kospel są wyposażone w zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciążeniem, w tym wyłącznik termiczny WC3 oraz zawór bezpieczeństwa ustawiony na 3 bary, aby chronić system przed nadmiernym ciśnieniem.

Jakie są możliwości regulacji temperatury wody użytkowej i ogrzewania w kotłach elektrycznych Kospel?

W kotłach elektrycznych Kospel można regulować temperaturę wody użytkowej i ogrzewania za pomocą harmonogramu godzinowo-temperaturowego, z możliwością ustawienia temperatury w zakresie od 20 do 80 stopni Celsjusza. Pozwala to na dostosowanie pracy kotła do indywidualnych potrzeb i optymalizację zużycia energii.

Jakie są zalety kotłów elektrycznych Kospel w porównaniu do kotłów gazowych czy na paliwo stałe ?

Na kotły elektryczne Kospel standardowo oferowana jest 2-letnia gwarancja. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji o 1, 2 lub 3 lata za pośrednictwem programu KOSPEL SAFE. Aby poznać szczegóły i warunki programu, warto odwiedzić stronę https://gwarancja.kospel.pl/. Gwarancja zazwyczaj obejmuje naprawę lub wymianę części, które ulegną awarii w wyniku wad fabrycznych lub materiałowych, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub instalacją.

Jaka jest gwarancja na kotły elektryczne Kospel i co obejmuje?

Kotły elektryczne Kospel oferują szereg zalet, które czynią je atrakcyjną alternatywą dla kotłów gazowych czy na paliwo stałe. Oto kilka z nich:

1. Wygoda i komfort: 

- Brak konieczności magazynowania paliwa, jak to ma miejsce w przypadku kotłów na paliwo stałe.

- Automatyczna praca kotła, nie wymagająca fizycznej obsługi, jak np. ładowania węgla.

2. Łatwość instalacji:

- Kotły są niewielkie i mogą być montowane w różnych miejscach, nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

- Proces instalacji jest zazwyczaj mniej skomplikowany i tańszy niż w przypadku instalacji gazowych, które wymagają specjalnych przyłączy i kominów.

3. Ekologia:

- Brak emisji spalin i innych zanieczyszczeń podczas użytkowania, co jest korzystne dla środowiska.

- Możliwość zasilania energią z odnawialnych źródeł, co może jeszcze bardziej obniżyć ślad węglowy ogrzewania.

4. Elastyczność:

- Kotły elektryczne Kospel mogą współpracować z innymi systemami ogrzewania, co pozwala na tworzenie hybrydowych systemów ogrzewania.

- Możliwość łatwego dostosowania mocy i wydajności do potrzeb budynku.

5. Niskie wymagania konserwacyjne:

- Brak ruchomych części i procesów spalania znacznie redukuje ryzyko awarii i obniża koszty obsługi serwisowej.

6. Niezależność:

- Ogrzewanie elektryczne umożliwia uniezależnienie się od dostawców gazu czy zmienności cen paliw stałych.

7. Bezpieczeństwo:

- Eliminacja ryzyka zatruć tlenkiem węgla, wycieków gazu lub wybuchów, które mogą wystąpić w przypadku systemów opalanych gazem lub paliwami stałymi.

Kotły elektryczne Kospel mogą być doskonałym wyborem dla osób, które cenią sobie wygodę, bezpieczeństwo oraz poszukują ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań do ogrzewania swojego domu.

Przepływowe Podgrzewacze Elektryczne

Jak podłączyć elektryczny podgrzewacz wody?

Przykładowe schematy podłączeń naszych urządzeń znajdziesz na dedykowanej stronie każdego produktu - Przepływowe podgrzewacze elektryczne w podstronie dedykowanej każdemu produktowi. Jeśli nie ma takiej informacji zajrzyj do instrukcji obsługi danego urządzenia. W szczegółowy sposób tłumaczymy jak urządzenie powinno być zainstalowane

Dlaczego podgrzewacz wody słabo grzeje?

Przyczyn może być kilka. Zajrzyj na naszą stronę serwisu gdzie również znajdziesz bardziej techniczne instrukcje postępowania w przypadku możliwej awarii podgrzewacza wody.

Jakiej mocy podgrzewacz przepływowy do wody?

Właściwie dobrana moc podgrzewacza do potrzeb, zapewni Ci najwyższy komfort i oszczędność przy korzystaniu z ciepłej wody. Chcesz chcesz dowiedzieć się  więcej o produkowanych przez Kospel podgrzewaczach przepływowych zajrzyj tutaj

Ile kosztuje podgrzewanie wody użytkowej prądem?

Koszt podgrzania 1 metra sześciennego wody przy użyciu podgrzewacza przepływowego o przyrost temperatury delta t = 30 stopni Celsjusza wynosi ok. 25 zł 

Jaką moc przyłączeniową potrzebuje?

W zależności od parametrów ogrzewanego obiektu i źródła ciepłej wody użytkowej, potrzebne przyłącze energetyczne może mieć różną wartość. Oczywiście należy brać też pod uwagę dotychczas używane w gospodarstwie domowym urządzenia elektryczne. Np. dom potrzebuje źródła ciepła o mocy 12kW. Do tego sprzęt AGD (pralka, zmywarka, płyta indukcyjna itp.). Oczywiście wszystkie urządzenia zwykle nie pracują jednocześnie, nie mniej jednak optymalny przydział mocy w tym przypadku to 18-20kW.

Bufor ciepła

Jak działa bufor ciepła

Bufor ma za zadanie zgromadzić odpowiednią ilość energii (ciepła) w czasie kiedy jest ona tańsza i pozwolić na zasilanie odpowiednim parametrem (temperaturą) instalacji grzewczej wtedy, kiedy jest to konieczne. Magazynowanie energii jest celowe, jeśli mamy do wykorzystania energię w 2-giej taryfie. Finalnie takie rozwiązanie przekłada się na niższe rachunki za energię używaną do celów grzewczych.

Kiedy stosuje się bufor ciepła

Z reguły bufor stosuje się wtedy, kiedy jest możliwość wykorzystania drugiej (tańszej) taryfy energetycznej do celów grzewczych. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć rachunki za energię potrzebną do ogrzania domu. Zastosowanie bufora może mieć bardzo pozytywne skutki również przy współpracy instalacji grzewczej z instalacją fotowoltaiczną. Np. nasz dom potrzebuje 8000 kWh energii na ogrzewanie, a nasza instalacja PV ma 10 kWp. Oznacza to, że po odjęciu od wyprodukowanej energii (10 000 kWh) wartości na c.w.u. ok. 3000 kWh i na cele bytowe (AGD,RTV, oświetlenie) kolejnych 3000 kWh, zostają nam 4000 kWh na cele grzewcze. Oczywiście nie konsumujemy całej wyprodukowanej przez PV energii na bieżąco, więc nie zostanie nam 4000 kWh jak wynika z prostego rachunku, tylko ok. 3200 kWh. Jak widać brakuje nam orientacyjnie 4800 kWh energii na cele grzewcze. Zakup takiej ilości energii w tańszej taryfie przynosi bardzo wymierne oszczędności finansowe.

Jaki bufor ciepła można polecić do pompy ciepła

Aby poznać zbiorniki buforowe i wymienniki polecane do pomp ciepła, zerknij do naszej kategorii "Polecane do Pomp Ciepła" . Tam zobaczysz nasze produkty, które bardzo dobrze współpracują z pompami ciepła.

Jak dobrze dobrać bufor ciepła do C.O. i C.W.U.

Jeśli chodzi o dobór wielkości bufora na potrzeby instalacji grzewczej, to najlepiej powierzyć to specjalistycznej firmie instalacyjnej. Pojemność bufora zależy od kilku czynników. Dla przykładu od zapotrzebowania ogrzewanego budynku na moc czy zastosowanego systemu ogrzewania (ogrzewanie podłogowe, grzejniki). Jeśli chcemy uzupełniać energię w buforze tylko w 2-giej (tańszej) taryfie energetycznej, musimy zgromadzić w buforze odpowiednio dużą ilość ciepła aby w godzinach, kiedy energia jest droższa nie było konieczne jego uzupełnianie. Posłużę się przykładem:

Jeśli budynek posiada zapotrzebowanie na moc 8kW, zastosowany jest system ogrzewania podłogowego w którym utrzymujemy temp. 30 stopni, a bufor będziemy ładowali do temp. 80 stopni to pojemność bufora powinna wynosić 800l. Istotny tutaj jest czas rozładowania - mam na myśli 7 godzin między godz. 15.00 a 22.00 kiedy bufor nie jest doładowywany (droższa energia), a ciepło jest nam najbardziej potrzebne. 

Obejrzyj nasz film w którym wyjaśniamy jak dobrze dobrać bufor c.o.

Wymienniki C.W.U.

Po co stosuje się wymiennik C.W.U.

Wymienniki c.w.u służą do magazynowania ciepłej wody użytkowej. Woda jest podgrzewana w wymienniku za pomocą zewnętrznego źródła ciepła bądź dołączonej grzałki.

Czy wymienniki Kospel można używać z urządzeniami innych producentów

Tak. Kospel posiada bardzo rozbudowaną ofertę wymienników c.w.u. Mogą być one zasilane przy pomocy różnych źródeł ciepła (różnych paliw) co stanowi o ich uniwersalności.

Wymiennik C.W.U czy Bufor C.O.

Są to dwa niezależne urządzenia, służące do innych celów, jedno zapewnia ciepłą wodę użytkową. drugie właściwy parametr grzewczy centralnego ogrzewania.

Po co w wymienniku ciepła montuje się grzałkę elektryczną

Grzałkę elektryczną montujemy w wymienniku gdy np. jest on zasilany kotłem stałopalnym (w okresie letnim unikamy konieczności obsługi kotłowni, co przy wysokich temp. bywa męczące). Grzałka może też zostać umieszczona w wymienniku, kiedy mamy do dyspozycji darmową energię (z ogniw PV) i chcemy ją wykorzystać do podgrzewu c.w.u.

Zasobniki C.W.U.

Jak działa zasobnik wody

Zasobnik wody ma za zadanie magazynowanie ciepłej wody użytkowej. Możliwość ogrzewania i gromadzenia wody pozwala na optymalne wykorzystanie energii elektrycznej np. w przypadku dostępu do tańszej taryfy energetycznej

Jak dobrać zasobnik ciepłej wody

Z reguły zasobniki dobiera się do ilości zużywanej ciepłej wody. Dla zapewnienia komfortu można przyjąć 50l pojemności zasobnika na każdą osobę w gospodarstwie domowym. Oczywiście duże znaczenie ma również źródło zasilania zasobnika. Jeśli np. kocioł potrafi szybko zregenerować zasobnik, może mieć mniejszą pojemność  i analogicznie, przy źródle ciepła mniejszej mocy, zasobnik powinien być większy.

Jaki zasobnik będzie dobry dla 4 osobowej rodziny

Z reguły zasobniki dobiera się do ilości zużywanej ciepłej wody. Dla zapewnienia komfortu można przyjąć 50l pojemności zasobnika na każdą osobę w gospodarstwie domowym. Oczywiście duże znaczenie ma również źródło zasilania zasobnika. Jeśli np. kocioł potrafi szybko zregenerować zasobnik, może mieć od pojemność mniejszą i analogicznie przy źródle ciepła mniejszej mocy, zasobnik powinien być większy.

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Skorzystaj z możliwości kontaktu. Nasi wykwalifikowani pracownicy chętnie udzielą Ci wyczerpujących informacji