brutto netto

Kodeks postępowania KOSPEL

Zasady postępowania w sprzedaży

Kodeks postępowania dostawcy KOSPEL

Polityka handlowa

Handel zagraniczny i kontrola eksportu

Zgłoszenia naruszeń

Informacje o możliwości zgłaszania naruszeń można przekazać do Pełnomocnika Spółki ds. zgłoszeń naruszeń prawa: 

  1. telefonicznie pod numer 538 505 671
  2. na adres e-mail: zgloszenienaruszen@kospel.pl