brutto netto
list Kategoria: Ogrzewanie

Wzrost znaczenia ogrzewania elektrycznego w przyszłości

Ogrzewanie elektryczne jest coraz częściej określane mianem ogrzewania przyszłości. Rządy wielu państw zapowiedziały "zieloną rewolucję" polegającą na znacznej redukcji emisji CO2 w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. W przeciwieństwie do innych źródeł zasilania to właśnie energia elektryczna może być wytwarzana w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska.

Energia elektryczna jako czyste źródło energii

W wielu krajach przepisy są obecnie konstruowane w ten sposób, aby zachęcić inwestorów do jak najszerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wśród urządzeń, które są zaliczane do najbardziej przyjaznych dla środowiska, wymienia się kolektory słonecznepompy ciepła oraz kotły elektryczne współpracujące z instalacjami fotowoltaicznymi.

Elektryczne urządzenia grzewcze mogą być zasilane energią produkowaną w sposób całkowicie neutralny dla środowiska. Już dziś coraz większą popularnością cieszą się elektrownie wiatrowe oraz ogniwa fotowoltaiczne, które produkują prąd bez szkody dla środowiska. Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne doskonale sprawdzają się w roli źródła zasilania kotłów elektrycznych i innych urządzeń w domowych instalacjach grzewczych.

Zmiany w prawie, a redukcja emisji CO2

Jednym z liderów walki z emisją CO2 na scenie międzynarodowej jest Wielka Brytania. Jeszcze przed 2050 rokiem brytyjski rząd chce zredukować emisję CO2 o 80 procent, w porównaniu do emisji z 1990 roku. Optymistyczne prognozy mówią o dużej szansie na 100-procentową redukcję emisji w ujęciu netto.

Brytyjski rząd ujawnił, że jednym ze sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza będzie wprowadzenie zakazu instalacji kotłów i pieców gazowych. Począwszy od 2025 roku przepisy uniemożliwią instalacje tego typu urządzeń w nowych budynkach. Z kolei do 2050 roku Wielka Brytania całkowicie zrezygnuje z ogrzewania domów za pomocą gazu.

"Zielony Ład" w Unii Europejskiej

Podobne zmiany w prawie zapowiada Komisja Europejska. Pakiet zmian w prawie zatytułowany "Europejski Zielony Ład" ma sprawić, że do 2050 roku Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Zdaniem przedstawicieli Unii Europejskiej, aby powstrzymać zmiany klimatu, konieczna jest m.in. dekarbonizacja.

Program "Europejski Zielony ład" zakłada, że do 2030 roku emisja CO2 zostanie ograniczona o 50-55 procent w stosunku do emisji rejestrowanej w 1990 roku. Już w 2050 roku emisja gazów cieplarnianych netto ma osiągnąć zerowy poziom. Do 2023 roku wszystkie państwa członkowskie muszą zaktualizować swoje plany w dziedzinie energii oraz klimatu. Nowe założenia muszą uwzględniać przedstawione przez UE cele klimatyczne.

Odnawialne źródła energii

Jest kilka sposobów na pozyskiwanie energii z OZE. Z danych Eurostat wynika, że w 2018 roku w Unii Europejskiej najwięcej czystej energii wyprodukowano za pomocą wiatraków (32,4 mtoe*). Na drugim miejscu zestawienia sklasyfikowano hydroelektrownie (30,1 mtoe). Z kolei trzecie miejsce przypadło źródłom solarnym, z których w 2018 roku dostarczono 11,0 mtoe.

Przyjęcie zasad "Nowego Zielonego Ładu" w Unii Europejskiej z pewnością przyspieszy rozbudowę sieci OZE. To z kolei znacznie ograniczy emisję CO2 związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej.

*1 Mtoe = 1000 ton oleju ekwiwalentnego (toe) gdzie 1 toe to 11 630 kWh (11,63 MWh)

Wydajne ogrzewanie elektryczne

W realizacji ambitnych planów ograniczenia szkodliwej emisji z pewnością pomocne będą nowoczesne technologie grzewcze. Do grupy najbardziej proekologicznych urządzeń należą pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz kotły elektryczne współpracujące z instalacjami fotowoltaicznymi. W 2018 roku już 18 procent spośród całej energii elektrycznej produkowanej w UE było pozyskiwanych z odnawialnych źródeł. Cel udziału OZE w konsumpcji energii na 2020 rok ustalono na poziomie 20 procent.

Zdecydowanym liderem w UE wśród krajów, w których udział źródeł odnawialnych w łącznej konsumpcji energii jest najwyższy, jest Szwecja. Już 54,6 procent całej energii produkowanej w Szwecji jest pozyskiwana z OZE. Na podium zestawienia klasyfikuje się również Finlandię (41,2 procent) oraz Łotwę (40,3 procent). Wraz z rozwojem technologii, udział wykorzystania odnawialnych źródeł energii będzie wzrastał.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień