brutto netto

budownictwo energooszczędne

Koszty ogrzewania zależą od szeregu czynników. Sama cena energii jest tyko jednym z nich i to nie najważniejszym. Warto wiedzieć, o co należy zadbać i co należy zrobić, żeby nawet kilkukrotnie ograniczyć koszty ogrzewania.

Technologia i standard ocieplenia budynku

Największy wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania ma technologia wykonania budynku. Orientacyjne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji prezentuje poniższa tabela:

    Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji 
 Budynek stary - słaba izolacja cieplna ok. 200 kWh/m2/rok
 Budynek stary po termomodernizacji ok. 70 kWh/m2/rok
 Budynek nowy - dobra izolacja cieplna  ok. 35 kWh/m2/rok

Oznacza to, że na ogrzewanie starego budynku ze słabą izolacja cieplną o pow. 120m2 trzeba zużyć nawet ponad 24.000 kWh energii rocznie. Wykonanie termomodernizacji (ocieplenie ścian, dachu, stropu oraz wymiana okien i drzwi) pozwoli ograniczyć zużycie już tylko do 8.400 kWh rocznie. Dom o tej samej powierzchni zbudowany zgodnie  z najnowszymi normami, wyposażony w rekuperację potrzebuje jedynie 4.200kWh rocznie.

Podgrzewanie wody użytkowej

Można przyjąć, że zużycie ciepłej wody przez 4-osobową rodzinę wynosi ok. 6m3 miesięcznie, a do podgrzania 1m3 (od 10oC do 40oC) potrzeba ok. 35kWh. Zatem rocznie na podgrzanie wody potrzeba 2.500 kWh energii, po uwzględnieniu strat zbiornika i instalacji będzie to ok. 3.200kWh.

Taryfa energetyczna

Koszty ogrzewania zależą również od odpowiedniego doboru taryfy opłat za energię elektryczną. W zależności od sprzedawcy energii stawki opłat są zróżnicowane. Średnio w Polsce wg cen z 03.2020 roku w taryfie całodobowej G11 koszt 1 kWh wynosi 0,62 zł.

Do celów grzewczych generalnie najlepiej wybrać taryfę G12 lub G12w (weekendową). W przypadku taryfy G12 z tańszej energii można korzystać w godz. 22:00 - 6:00 i 13:00 -15:00, przy średniej cenie za 1 kWh w wysokości 0,54 zł. W celu optymalnego wykorzystania tańszej taryfy należy zainstalować bufor akumulacji ciepła, dzięki czemu średnia cena 1 kWh może spaść nawet do 0,34 zł.

Warto dodać, że kotły elektryczne doskonale współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi. Energia ze słońca może obniżyć koszty ogrzewania nawet do 0zł.

Akumulacyjny system grzewczy

Zastosowanie kotła elektrycznego z buforem do akumulacji ciepła zapewnia komfortowe i niedrogie ogrzewanie, przy stosunkowo niewysokich kosztach inwestycji.

Na ogrzewanie dobrze ocieplonego domu o pow. 120m2 oraz wody dla 4-osobowej rodziny potrzeba ok. 11.600 kWh energii, co przy wykorzystaniu taryfy G12 będzie kosztowało 3950 zł rocznie. W przypadku nowego domu będzie to tylko 7.400 kWh energii, czyli zaledwie 2520 zł rocznie!

Warto wiedzieć, że do ogrzewania domu o pow. 120m2 o zapotrzebowaniu na energię użytkową do ogrzewania na poziomie 70kWh/m2/rok, w przypadku ogrzewania podłogowego należy dobrać bufor o pojemności co najmniej 500l i kocioł elektryczny C.O. o mocy 16kW, a w przypadku ogrzewania grzejnikowego (55/45oC) bufor 800l i kocioł 24kW.

Koszty ogrzewania domu - porównanie
Rys. Roczne koszty ogrzewania w przykładowych domach przy wykorzystaniu różnych taryf opłat za energię elektryczną.

Podstawowe zasady energooszczędnego ogrzewania

1. Odpowiednie sterowanie pracą instalacji – ograniczanie temperatury w pomieszczeniach, podczas gdy mieszkańców nie ma w domu oraz zastosowanie sterowania pogodowego mogą dać nawet ponad 30% oszczędności zużycia energii.

2. Nie należy przegrzewać pomieszczeń - każdy 1oC więcej to o 6% wyższe koszty ogrzewania.

3. Nie należy zasłaniać grzejników.

4. Czujniki temperatury i termostaty należy umieszczać w miejscach, gdzie nie są narażone na przypadkowe oziębianie (przeciągi) ani ogrzewanie (np. przez promienie słoneczne).

5. Prawidłowe wietrzenie pomieszczeń polegające na krótkotrwałym otwarciu okien na pełną szerokość przy jednoczesnym zamknięciu zaworów termostatycznych, co pozwala na wymianę powietrza na świeże bez nadmiernego wychładzania pomieszczeń.