brutto netto

Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji

Zgłoś reklamację gwarancyjną:

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie a art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kospel spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-136), ul. Olchowa 1. wpisany do KRS pod numerem 0000903818, NIP 6691311816, e-mail: info@kospel.pl, tel. 94 346 38 08
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kospel spółka z o.o. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  • realizacji usług w ramach umowy gwarancyjnej,
  • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług serwisowych i jakości urządzeń
  • dostarczania usług drogą elektroniczną,
  • dochodzenia lub zabezpieczenia swoich roszczeń finansowych.
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązującej umowy gwarancyjnej a po jego upływie przez okres niezbędny do po sprzedażowej obsługi klientów np. obsługi reklamacji, a także przez okres wynikający z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do UODO w przypadku, kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy wyżej wymienionego Rozporządzenia.
 6. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą podlegały profilowaniu.
 7. W przypadku odmowy podania swoich danych osobowych przy reklamacji gwarancyjnej wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Kospel spółka z o.o. z tytułu umowy gwarancyjnej będzie możliwe tylko po dostarczeniu reklamowanego urządzenia do siedziby autoryzowanego serwisu.

Gwarancja

Troska o Twój komfort i bezpieczeństwo stanowią jeden z fundamentów naszej działalności.

zobacz więcej

Help Desk

Profesjonalnie przygotowani konsultanci oraz doradcy techniczni czekają na Twój telefon

zobacz więcej

Twoje urządzenie
działa nieprawidłowo?

Znajdziesz tu odpowiedzi na najpowszechniejsze pytania kierowane do naszych doradców technicznych

zobacz więcej