brutto netto

Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji

Zgłoś reklamację gwarancyjną:

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie a art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kospel spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-136), ul. Olchowa 1. wpisany do KRS pod numerem 0000903818, NIP 6691311816, e-mail: info@kospel.pl, tel. 94 346 38 08
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kospel spółka z o.o. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  • realizacji usług w ramach umowy gwarancyjnej,
  • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług serwisowych i jakości urządzeń
  • dostarczania usług drogą elektroniczną,
  • dochodzenia lub zabezpieczenia swoich roszczeń finansowych.
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązującej umowy gwarancyjnej a po jego upływie przez okres niezbędny do po sprzedażowej obsługi klientów np. obsługi reklamacji, a także przez okres wynikający z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do UODO w przypadku, kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy wyżej wymienionego Rozporządzenia.
 6. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą podlegały profilowaniu.
 7. W przypadku odmowy podania swoich danych osobowych przy reklamacji gwarancyjnej wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Kospel spółka z o.o. z tytułu umowy gwarancyjnej będzie możliwe tylko po dostarczeniu reklamowanego urządzenia do siedziby autoryzowanego serwisu.

Gwarancja

Troska o Twój komfort i bezpieczeństwo stanowią jeden z fundamentów naszej działalności.

zobacz więcej

Help Desk

Profesjonalnie przygotowani konsultanci oraz doradcy techniczni czekają na Twój telefon

zobacz więcej

Znajdź serwisanta
w Twojej okolicy

Znajdź autoryzowany punkt serwisowy w Twojej okolicy

zobacz więcej

Twoje urządzenie 
działa nieprawidłowo?

Znajdziesz tu odpowiedzi na najpowszechniejsze pytania kierowane do naszych doradców technicznych

zobacz więcej