ProblemPytanieOdpowiedźRozwiązanie
Kocioł nie nagrzewa zasobnika CWU Czy w konfiguracji kotła funkcja zasobnika jest włączona? NIE Włącz funkcję zasobnika w Konfiguracji (sprawdź w instrukcji obsługi)
Czy wartość temperatury zasobnika jest wyświetlana na podglądzie? NIE Sprawdź podłączenie czujnika temperatury.Sprawdź parametr Regulacja w Konfiguracji (sprawdź w instrukcji obsługi)
Czy zawór przełączający CO/CWU ustawił się w pozycji grzania CWU? NIE Sprawdź podłączenie zaworu trójdrożnego. Wezwij Autoryzowany serwis
Pomieszczenie nie osiąga zadanej temperatury. Czy moc kotła została dobrana do potrzeb budynku? NIE sprawdź ustawienie mocy w Konfiguracji (sprawdź w instrukcji obsługi) !UWAGA przed zwiększeniem mocy kotła upewnij się, że Twoja sieć elektryczna jest do tego przystosowana.
Czy przepływ w instalacji grzewczej jest dostosowany do mocy kotła? (dużym uproszczeniu przepływ powinien być zbliżony do mocy kotła - zwłaszcza w kotłach małej mocy 4/6/8) NIE Sprawdź ustawienie wysokości podnoszenia pompy w Konfiguracji (sprawdź w instrukcji obsługi)
Czy wartość napięcia w instalacji elektrycznej jest odpowiednia do sprawnego działania urządzenia. NIE WIEM UWAGA pomiary elektryczne mogą wykonywać jedynie osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Jeżeli ich nie posiadasz, skorzystaj z pomocy instalatora lub elektryka
Czy ustawienia krzywej grzewczej, temperatury czynnika są dobrane do potrzeb budynku? NIE Sprawdź ustawienia obiegu C.O w Konfiguracji (sprawdź w instrukcji obsługi)
Czy temperatura zewnętrzna nie jest wyższa od ustawionej wartości temperatury zewnętrznego wyłączenia? Sprawdź parametr Temp ZEW WYŁ w konfiguracji (sprawdź w instrukcji obsługi)
Czy sterownik pokojowy podłączony do wejścia RT daje zezwolenie na grzanie? Sprawdź ustawienia sterownika pokojowego i stan wejścia RT w podglądzie parametrów
Miga wskaźnik przepływu ON Czy instalacja została odpowietrzona ? NIE Włącz funkcję odpowietrzenia w Konfiguracji (sprawdź w instrukcji obsługi). Wykonaj odpowietrzanie pozostałych komponentów instalacji grzewczej.
Czy wszystkie zawory zamykające w obiegu instalacji c.o. są otwarte? NIE WIEM W razie potrzeby skonsultuj z wykonawcą instalacji budowę i zasadę działania instalacji grzewczej w Twoim domu.
Czy wysokość podnoszenia pompy obiegowej jest dostosowana do instalacji grzewczej? NIE Sprawdź ustawienie wysokości podnoszenia pompy w Konfiguracji (sprawdź w instrukcji obsługi). W razie potrzeby zwiększ parametr wysokość podnoszenia.

Gwarancja

Troska o Twój komfort i bezpieczeństwo stanowią jeden z fundamentów naszej działalności.

zobacz więcej

Help Desk

Profesjonalnie przygotowani doradcy techniczni czekają na Twój telefon

zobacz więcej

Zgłoś reklamację

Skorzystaj z formularzy kontaktowych w celu zgłoszenia reklamacji

zobacz więcej