Kocioł ze sterowaniem pogodowym do współpracy z instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u., wyposażony w pompę obiegową oraz przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów (EKCO.MN3).

Zbiornik buforowy c.o. - nieemaliowany o pojemnościach od 200 do 1000 litrów. Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej. Dostępny w wersji z wężownicą lub bez.

Wymiennik z wężownicą spiralną - króćce w górę, do montażu pod wiszącym kotłem c.o. (pojemności: 100-140l)

Najważniejsze zalety


Sterownik pogodowy z funkcją automatycznej reakcji na zmiany temperatury zewnętrznej zapewnia najbardziej energooszczędną eksploatację kotła.


Możliwość regulacji temperatury wody w zasobniku c.w.u. oraz załączanie pompy cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi.


Pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów (EKCO.MN3) oraz niezbędna armatura zabezpieczająca


Wymiennik SWK.A zapewnia najwyższą energooszczędność. Bardzo dobra izolacja ogranicza straty ciepła nawet o 50%! i daje oszczędność energii sięgającą 320 kWh rocznie w porównaniu z wymiennikiem w klasie C.


Możliwość zaprogramowania temperatury w pomieszczeniach w cyklu dobowym i tygodniowym - dystrybucja ciepła do układu c.o. przy współpracy ze zbiornikiem buforowym przy zastosowaniu odpowiednich modułów (patrz wyposażenie dodatkowe)


Współpraca z dowolną instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u.


Niskie koszty ogrzewania dzięki akumulacji ciepła podczas tanich taryf energetycznych - współpraca z buforem c.o przy zastosowaniu odpowiednich modułów (patrz wyposażenie dodatkowe)


Automatyzacja gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania. Jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.

Efektywność energetyczna

Kod produktu Moc / zasilanie / pojemność Klasa efektywności energetycznej
EKCO.MN3-04/06/08 4/6/8kW /400V 3N~ lub 230V~
EKCO.MN3-12/16/20/24 12/16/20/24 kW /400V 3N~
EKCO.M3-04/06/08 4/6/8kW /400V 3N~ lub 230V~
EKCO.M3-12/16/20/24 12/16/20/24 kW /400V 3N~
SWK-100.A Termo Top 97
SWK-120.A Termo Top 111
SWK-140.A Termo Top 138
SVS-500 496/26
SVS-1000 902/28

Wyposażenie dodatkowe:


Kod produktu Opis
C.MI Moduł internetowy C.MI umożliwia zdalne sterowanie pracą kotła przez internet za pomocą komputera, tabletu lub smartfona. Sterowanie odbywa się przez przeglądarkę internetową, zapewniającą łatwą i intuicyjną obsługę oraz wykorzystanie wszystkich zaawansowanych funkcji sterownika M3
C.MG3 Moduł C.MG3 po podłączeniu do modułu C.MI oraz 3-drogowego zaworu mieszającego z siłownikiem, umożliwia sterowanie pracą obiegu grzewczego (np. ogrzewania podłogowego lub rozładowania bufora c.o.). W komplecie znajduje się czujnik temperatury WE-019/01.
CZUJNIK WE-019/01 czujnik temperatury wody w wymienniku c.w.u. lub czujnik temperatury dodatkowego obiegu grzewczego
ZAWÓR.KOT.VC6013 zawór dzielący trójdrogowy z siłownikiem, sterowany sygnałem SPDT - 3/4"
ZAWÓR.KOT.SPST zawór dzielący trójdrogowy z siłownikiem, sterowany sygnałem SPST - 3/4"